Val la pena!

Aconsegueixi la credibilitat de la innovació que està buscant.

.

Obtingui quick-wins amb el seu equip.

.

Tregui benefici del coneixement que té el seu personal

.

Si els responsables d'innovació canvien, tot continuarà en mans de l'empresa

easycrit facilita resultats rapids

easycrit demostra a les persones, dins de l'empresa, que es poden incrementar els èxits si l'empresa gestiona la seva creativitat i innovació

 
 
Traduir la innovació a resultats demana una contribució ample

Amb easycrit, la gent de diferents departaments, pot compartir informació i ajuntar forces per a potenciar la qualitat de les contribucions

La gent notarà que se li dóna un tractament just a les seves idees

El progrés serà notable. Augmentarà la participació

 
 
En el cor de l'estratègia de l'empresa

Molt poques plataformes han estat dissenyades per a posar la innovació en el cor de l'estratègia de l'empresa. easycrit integra la innovació amb la resta de les arees d'èxit de l'organització. El sistema s'ha concebut tenint en compte les necessitats de l'equip de gestió, així com les dels caps de la innovació.

Equilibra tres necessitats bàsiques

easycrit fa possible resoldre un important intercanvi. Equilibra tres necessitats bàsiques: el sistema es pot ajustar a l'empresa, ajuda a limitar les despeses i lliura resultats a curt termini

 
 
Anar a Inici
Apunta la teva empresa a una red social innovadora i de valor Fixar una REUNIÓ