Posa ordre al teu procés d'innovació

Troba, de forma fàcil, on és cada idea o projecte

Amb Easycrit les idees i projectes queden ordenats automàticament

Cada idea segueix algunes passes per esdevenir un nou producte o procés. En cada etapa, tu i el teu equip podreu afegir la informació necessària. I tots els col·laboradors trobaran la informació de forma fàcil.

 
 
 
 
De conceptes a projectes

El primer pas és capturar les idees (típicament lligades a un repte). El segon, consisteix a seleccionar les millors idees amb alguns criteris. El tercer és per convertir aquestes idees en conceptes. En aquest pas cal afegir més estudis, potser un diagrama DAFO, potser un esquema CANVAS o altres documents. Amb aquest tipus d'informació, el Comitè d'Innovació tindrà prou informació per permetre que alguns conceptes es converteixin en projectes. I, per fi, de projectes en nous productes, nous processos per posar en pràctica, la millora dels ja existents, noves formes de venda, etc.

Socialitza la innovació

Permet que tothom contribueixi al teu procés d'innovació. Easycrit et dóna l'oportunitat d'obrir un canal entre tu i tothom. Captura el coneixement que hi ha per l'organització per incrementar el valor de les idees i projectes que es generen al teu voltant.

 
 
 
 
Redueix el temps necessari per crear una innovació

Posant ordre en el teu procés d'innovació: compartint els criteris per seleccionar les idees, el llançament de nous reptes per capturar noves idees, donant a les idees i projectes l'oportunitat que millorin abans del seu llançament, reduiràs el temps de comercialització (o de posada en marxa del seu nou procés). Però no només això. Cada vegada que aprenguis més i més, gràcies a mesurar els aspectes clau, incrementaràs l'èxit de les teves decisions sobre la innovació.

Anar a Inici
Apunta la teva empresa a una red social innovadora i de valor Fixar una REUNIÓ